Grootste cao-loonstijging in veertien jaar

In het laatste kwartaal van 2022 waren de cao-lonen 3,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de grootste cao-loonstijging in twintig jaar. In het tweede kwartaal van 2002 was de stijging met 3,7 procent nog net iets hoger.
De ontwikkeling van de consumentenprijzen ligt ruim boven die van de cao-lonen . In de eerste elf maanden van 2022 was de gemiddelde inflatie 10,0 procent. Dat betekent dus dat mensen met een caio-loon er ondanks de loonstijging in de praktijk ruim 6 procent in koopkracht op achteruit gingen. 
In 2022 stegen de lonen het meest bij de overheid; met 4,1 procent. Bij gesubsidieerde instellingen en particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 3,3 en 3,0 procent. Vorig jaar had de overheid nog de kleinste loonstijging (1,9 procent).