Bijna helft van de Nederlanders wil zuiniger aan doen

Nederlanders zijn er ook meer op gericht om niet in de financiële problemen te komen. Zo geeft 30 procent aan van plan te zijn om dit jaar altijd de rekeningen op tijd te betalen. Dat zijn er meer dan in 2022, toen 25 procent dit voornemen had. Verder is bijna 1 op de 4 Nederlanders van plan om in 2023 niet (meer) rood te staan. Dit zijn enkele conclusies uit een enquête onder 1.004 Nederlanders in opdracht van platform Wijzer in geldzaken. 
Ook zeggen meer mensen dan vorig jaar (43 procent tegen 38 procent) van plan te zijn om minder onnodige uitgaven te doen en met minder spullen te willen leven (23 procent tegen 19 procent vorig jaar). Verder willen mensen liever bezuinigen dan hun buffer aanspreken. Het aantal mensen dat voldoende heeft kunnen sparen om een onverwachte uitgave van 2.000 euro te kunnen opvangen is vrijwel gelijk gebleven aan twee jaar geleden (circa 66 procent). Wel zijn ze daar iets minder zeker over dan in 2020.