Van der Mondeweg 74 - 6685 BR Haalderen - Tel: 0481-464855
Klappenburgstraat 1A - 6681 XN Bemmel - Tel: 0481-464855
  • Als gevolg van het coronavirus hebben wij moeten besluiten onze werkzaamheden voor Bank tijdelijk te moeten aanpassen. Geldopnames kunnen via de diverse pinautomaten gedaan worden. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak in te plannen. Tel. 0481-464855.
 
Pensioen - Lijfrente

Lijfrente
Een lijfrente is een bedrag dat periodiek wordt uitbetaald als aanvulling op uw inkomen. Dit bedrag wordt uitbetaald uit een lijfrenteverzekering en/of lijfrenterekening.


Lijfrenteopbouw
De lijfrenteverzekering en/of lijfrenterekening wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling.
Het is ook mogelijk de premie(s) te laten beleggen, waarmee de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de beleggingsresultaten.

Op de einddatum van de opbouw (meestal op 65 jaar) wordt het opgebouwde vermogen uitgekeerd, zodat het gebruikt kan worden om een uitkering aan te kopen.


Lijfrente uitkeringen
De uitkering vindt plaats tijdens een vooraf overeengekomen termijn of levenslang. De hoogte van de uitkering is vaak steeds gelijk.
De hoogte van de termijn hangt af van de marktrente op het moment van aankoop, de periode van uitkering, de leeftijd van de verzekerde en begunstigde en de sterftekansen.
Een levenslange lijfrenteverzekering verzekert net als een pensioenverzekering het zogenaamde "langlevenrisico". Deze term doelt erop dat het (ook als men graag lang leeft) een financieel risico kan inhouden: indien men inteert op vermogen kan dit opraken; bij een levenslange lijfrenteverzekering draagt de verzekeraar het financiële risico van lang leven. Wel is het zo dat de uitkeringen vaak niet geïndexeerd zijn, dus inflatie blijft voor de verzekerde/begunstigde een risico.

Lijfrenteruimte
Voorwaarden voor premieaftrek
De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt of de stortingen die u doet op een lijfrentespaarrekening, mag u  onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting.

Deze voorwaarden zijn:

  • U dient zelf de premies betalen of stortingen doen.
  • U heeft in een bepaald jaar niet voldoende pensioen opgebouwd.
  • U heeft een jaarruimte of reserveringsruimte.